Kongsberg Automotive ASA has by board resolution 6 January 2021 resolved to call for an Extraordinary General Meeting 29 January 2021 for resolution of consolidation of the KOA share in ratio 10:1. The notice follows attached. Reference is also made to notification to Oslo Stock Exchange of  6 January 2021.

Please register your votes using the following link.

 

Kongsberg Automotive ASA  har ved styrevedtak av 6. januar 2021 vedtatt å innkalle til Ekstraordinær Generalforsamling den 29. januar 2021 for vedtagelse av spleis av KOA aksjen i forholdet 10:1. Innkallingen følger vedlagt. Det vises for øvrig til melding til Oslo børs av 6. januar 2021.

For å forhåndsstemme vennligst bruk denne linken.