Kongsberg Automotive ASA has by board resolution today 22 May 2020 resolved to call for an Extraordinary General Meeting 15 June 2020 for resolution of inter alia; Increase of the share capital by a private placement and subsequent offering. The notice follows attached.

Due to the corona pandemic and meeting restrictions, the shareholders are urged not to attend the meeting in person, but to exercise their shareholders rights through advance voting or by providing a proxy as further described in the notice. For registration of advance voting please use the link below.

Kongsberg Automotive ASA  has ved styrevedtak av i dag 22 Mai 2020  vedtatt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling 15 juni 2020 for vedtagelse inter alia utvidelse av aksjekapitalen ved rettet emisjon og påfølgende reparasjonsemisjon. Vedlegg følger.

Grunnet koronapandemien og møterestriksjoner oppfordres aksjonærer til å ikke møte fysisk på generalforsamlingen. Aksjonærer oppfordres til å forhåndsstemme eller avgi fullmakt ved stemmeinnstruks. For påmelding og forhåndsstemming, bruk link under.

EGM Registration and advance voting - Påmelding til EGF og forhåndsstemming