KOA-ME - Opptak av nyutstedte aksjer til midlertidig handel på Merkur Market / Admission to temporary trading of newly issued shares on Merkur Market 17.06.2020

Nyutstedte aksjer tas opp til midlertidig handel på Merkur Market 17.06.2020.

De nye aksjene som tas opp til midlertidig handel på Merkur Market har en annet ISIN og ticker sammenlignet med selskapets aksjer som er notert på Oslo Børs.

De nye aksjene tas opp til midlertidig handel i perioden fra og med 17.06.2020 til noteringsprospektet blir kontrollert og godkjent av Finanstilsynet. Dette prospektet forventes å kunne foreligge i juli eller august 2020. Aksjene vil deretter så snart som mulig flyttes over til, og noteres på, Oslo Børs.

KOA-ME er klassifisert som "25101010 - Auto Parts & Equipment» i GICS (Global Industry Classification Standard)

Newly issued shares to be admitted to temporary trading on Merkur Market 17.06.2020.

The new shares to be admitted to temporary trading on Merkur Market are marked with a different ISIN and ticker compared with the company's shares being listed currently at Oslo Børs.

The new shares is admitted to temporary trading in the period commencing on 17.06.2020 and until a listing prospectus for the new shares have been approved by the Norwegian FSA. This prospectus is expected to available in July or August 2020. The temporary traded shares will then as soon as possible be transferred to, and listed at, Oslo Børs.

KOA-ME is classified as “25101010 - Auto Parts & Equipment" in GICS (Global Industry Classification Standard).

Navn/Name: Kongsberg Automotive ASA

Ticker: KOA-ME

Instrument ID: 1305479

ISIN: NO0010883630

Oppgjørstype / Clearing Type: Ikke clearing (Bilateralt oppgjør)

Segment: MERK

MIC kode: MERK

Tick Size: OBEQ_PT_80 Average Daily Number of Trades (ADNT) between 80 and 600

Instrument Type: Share (SH)

Handelsvaluta / Trading Currency: NOK

Børsstørrelse (EMS) / Exchange Market Size (EMS): 2000

Pålydende / Face value: 0,10

Antall aksjer som tas opp til handel / Number of shares admitted to trading: 6,910,947,867