Den 7. mai 2014 kl 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA på Thon Conference Vika Atrium i Oslo. Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt