Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.