SPOTKANIE CZŁONKÓW RADY NAUKOWEJ

SPOTKANIE CZŁONKÓW RADY NAUKOWEJ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych i ambitnych studentów oraz potrzebie zatrudnienia najlepszych specjalistów i jednocześnie absolwentów uczelni technicznych, zorganizowaliśmy we współpracy z władzami Uczelni konkurs.

Jego zadaniem jest nie tylko rozwinięcie pasji do nowinek technologicznych młodych ludzi, lecz także zwrócenie ich uwagi na naszą firmę, która jest atrakcyjnym i pożądanym miejscem pracy dla przyszłych inżynierów. Dla zwycięzców KA Pruzskowkonkursu gwarantujemy staż w naszym zakładzie oraz wysokie nagrody pieniężne. Celem konkursu jest zebranie najlepszych projektów dotyczących stworzenia innowacyjnego fotela przyszłości. Poszukujemy innowacyjności, kreatywności, pomysłu na zaprojektowanie, albo też stworzenie elementu fotela lub jego całości. Forma pracy jest całkowicie dowolna. Stawiamy na pomysł, inicjatywę i nieszablonowe myślenie.

14 kwietnia 2016 roku mieliśmy ogromną przyjemność spotkać się z władzami 9 najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Grono przedstawicieli najwyższych władz Uczelni wspólnie z członkami KA Pruszków Management spotkało się na obradach dotyczących dalszej wspólnej współpracy oraz poruszenia zagadnień związanych z prowadzonym przez firmę konkursem „Innovate with Kongsberg Automotive. Choose your automotive career path”. Ogólnopolski konkurs mocno wspierany jest przez profesorów najlepszych w Polsce Uczelni Technicznych wybranych na reprezentantów Rady Naukowej.  Na wielogodzinnym spotkaniu poruszane były kwestie związane z promocją konkursu wśród studentów Uczelni, które reprezentują poszczególni członkowie Rady, wykładów i seminarium prowadzonych przez KA Pruszków na wszystkich Uczelniach, programów stażowych mających miejsce w firmie, praktyk letnich oraz projektów rozwojowych, które realizowane będą przez wybrane Uczelnie oraz pracowników fabryki w Pruszkowie. Podczas obrad wybrano dodatkowych ambasadorów i opiekunów reprezentujących KA Pruszków wewnątrz Uczelni. 

Back to KA Pruszkow page